Greenrooms
Greenrooms

Greenrooms is een netwerk van plekken in het landschap, als verlengstuk van jouw woning. Deze plekken bieden je een thuis in het landschap en een tuintje in de tijd. Als gebruikers van greenrooms maken we deze plekken mooier, zo werken we aan nieuwe waarde.

Greenrooms gaat over het op een positieve, vernieuwende manier gebruik maken van bestaande waarden, het bieden van meer rust en ruimte aan mensen en het daardoor creëren van welvaart en welzijn door te leven in verbinding met je omgeving. Door bestaande waarden en waardevolle plekken te delen creëren we een nieuwe vorm van rijkdom.

Deze verbinding van mensen met 'vergeten plekken' in het landschap spreekt ook grondeigenaren aan. Zij ontdekken een nieuwe doelgroep en nieuwe beheerders van vastgoed dat (deels) leegstaat. Hierdoor hebben we deze zomer de beschikking over een kleine collectie van fijne plekken in het groen.

Met een groep gebruikers ontdekken we de werkelijke waarde van greenrooms in de pilot greenrooms@utrecht. De pilot start op midzomernacht en duurt de hele zomer.

Nieuwsgiering naar greenrooms@utrecht? Je kunt ons volgen op Facebook als greenrooms@utrecht. Link Facebookpagina greenrooms@utrecht

Contact met greenrooms maak je via info@greenrooms.nl

Annemieke van Doorn en Charlot Teng

Initiatiefnemers van Greenrooms